X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Disclaimer

De website www.fonds209.be heeft als doel u informatie te verstrekken over de sectorale voordelen en plichten voor de bedienden en de werkgevers van de metaalsector (paritair comité nummer 209).

Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch ‘cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

Sociaal Fonds Bedienden Metaal (kort SFBM) kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolmaaktheden in de teksten die op hun website of via hun e-mails worden opgenomen. Ter informatie worden op de website van het SFBM links gelegd naar andere websites. Gezien het SFBM over geen controlerecht beschikt op de informatie op deze websites, kan het onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud ervan.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 houdende het auteursrecht en de naburige rechten kan men de informatie van het SFBM voor persoonlijk gebruik aanwenden. Het SFBM behoudt evenwel de intellectuele eigendomsrechten op de website alsook op de door hun ter beschikking gestelde informatie.