X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Waarborgen Werknemersorganisaties en Vorming Werkgevers- en Werknemersorganisaties

Het SFBM heeft tot taak de financiering van de waarborgen voor werknemersorganisaties en van de vorming voor werkgevers- en werknemersorganisaties op zich te nemen. Het SFBM int in het kader van de Waarborgen Werknemersorganisaties en van de vorming voor werkgevers- en werknemersorganisaties per kwartaal {{209WVWWMEER}} op de bruto loonmassa.

Sinds het 1e kwartaal 2020 is de bruto loonmassa gelijk aan de som van 1/1,08 op looncode 1 met de looncodes 2, 3, 4 uit de DMFA-aangiften.

Voor meer informatie over de looncodes, zie ook Bezoldigingscodes.