X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
SFBM-Bis

Het Sociaal Fonds voor de bedienden metaal – BIS - Fonds voor Bestaanszekerheid (SFBM-Bis) wordt vanaf 01/01/2017 opgericht, per cao van 09/10/2017 – geregistreerd 24/11/2017 – publicatie in het Belgisch Staatsblad 08/06/2018.

Het SFBM-Bis heeft tot doel te fungeren als inrichter van het sectoraal pensioenstelsel en het sectoraal solidariteitsstelsel en dit conform de wet van 28/04/2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

De financiering van het SFBM-Bis wordt geregeld met een beheersovereenkomst tussen het SFBM-Bis en het SFBM.