X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Sectoraal Aanvullend Pensioen (SAP)

Vanaf 01/01/2019 wordt het SFBM belast met de inning van de bijdrage bedoeld voor het Sectoraal aanvullend Pensioen (SAP) in opdracht van het SFBM-Bis (zie SFBM-Bis), als inrichter van het Sectoraal Aanvullend Pensioen, dat wordt beheerd door Monument Assurance Belgium.

De bijdrage “SAP” bedraagt {{209SAPP}} op basis van de bruto loonmassa.  Dit is de som van de lonen voor de codes van de codificatie bezoldigingen uit het glossarium DMFA 1, 2, 3, 4 en 7, onderworpen aan een door de sociale partners van het PC209 afgesproken formule (zie Overzicht Samenstelling Bijdragen).

De berekening, opvraging, aangifte en doorstorting van de {{209SAPRSZ}} op bovengenoemde bijdrage, bedoeld voor de RSZ, gebeurt eveneens door het SFBM, in opdracht van het SFBM-Bis.

 

 1. Ondernemingen onderworpen aan bovengenoemde bijdrage bedoeld voor het Sectoraal aanvullend Pensioen (SAP):
 • Alle ondernemingen aangesloten bij het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (SAP) beheerd door Monument Assurance Belgium
 • Alle ondernemingen die volgens het SFBM niet onder één van onderstaande stelsels vallen (zie punt 2), en waarvan het SFBM geen weet heeft van de juiste toedracht van de onderneming in het kader van het aanvullend pensioen voor de bedienden van het PC209.

 

 1. Ondernemingen niet onderworpen aan bovengenoemde bijdrage bedoeld voor het Sectoraal aanvullend Pensioen (SAP):
 • Alle ondernemingen “Opting Out”, erkend door het PC209 – er is een pensioenstelsel op ondernemingsvlak met identiek pensioenreglement als het sectoraal aanvullend pensioenstelsel maar met een eigen verzekeraar, bepaald door de onderneming.
 • Alle ondernemingen “Buiten Toepassingsgebied” erkend door het PC209
  • Ondernemingen waar er voor alle bedienden (niet kaderleden!) voor 11/06/2001 een gelijkwaardige eigen aanvullende pensioenregeling bestond en die momenteel nog steeds in voege is.
  • Ondernemingen waar er voor kaderleden voor 31/12/2016 een eigen aanvullende pensioenregeling bestond en die nog steeds in voege is.
 • Nieuwe erkenningen Buiten Toepassingsgebied (BT) of Opting Out (OO) zijn niet meer mogelijk!

De inning door het SFBM-Bis vanaf 01/01/2019 vervangt de tot en met 31/12/2018 geïnde bijdragen in het kader van het Sectoraal Aanvullend Pensioen door INTEGRALE NV.