X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Tijdskrediet Landingsbanen

Gelet op het Nationaal Akkoord dat in het Paritair Comité van de sector werd afgesloten op 17 november 2021, en de CAO van 04 juli 2022 bevestigen we onderstaande regeling die ingaat op 1 januari 2022.

 

VOORWAARDEN - MODALITEITEN - RECHTEN

De werknemer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De werknemer moet de leeftijd van 58 jaar bereikt hebben. De aanvullende vergoeding wordt toegekend vanaf de leeftijd van 58 jaar. Indien de werknemer reeds op lagere leeftijd zijn arbeidsprestaties heeft verminderd in het kader van het tijdskrediet landingsbanen, zal het recht op de sectorale aanvullende vergoeding kunnen toegekend worden vanaf de maand waarin de werknemer de leeftijd van 58 jaar bereikt.
  • De werknemer moet zijn arbeidsprestatie tot 4/5e of tot een halftijdse betrekking in het kader van het tijdskrediet landingsbanen verminderen. De werknemer moet deze vergoeding van de RVA bewijzen met het document C62 van de RVA.
  • De werknemer mag na de aanvullende vergoeding (inclusief de RVA-vergoeding) in de situatie van tijdskrediet landingsbanen niet meer ontvangen dan in de situatie voor het tijdskrediet. Het fonds hanteert de volgende formule:

Nieuw maandloon: maandloon op loonfiche na de start van de landingsbaan * 86.93% * 13.92/12

Bij dit Nieuw maandloon wordt de RVA onderbrekingsuitkering geteld plus de sectorale aanvulling FBZ.

Deze 3 mogen niet hoger zijn dan: Nieuw maandloon * 1/0.8 (bij een 1/5 landingsbaan) of Nieuw maandloon * 1/0.5 (bij een ½ landingsbaan).

  • De werknemer moet in dienst zijn bij een onderneming behorende tot de sector PC209.

Dit recht kan niet gecombineerd worden met door de RVA uitbetaalde uitkeringen in het kader van loopbaanvermindering, tijdkrediet of thematische verloven (met uitzondering van landingsbanen).

 

AANVRAAG

  • De bedienden dienen het formulier en bijbehorende documenten te sturen naar de Dienst Aanvullende Vergoedingen.
  • Indien de landingsbaan reeds gestart was voor 2022, volstaat een loonfiche van januari 2022 of van de 1e volledige maand na de start van de landingsbaan.
  • Indien de landingsbaan na 2022 start is de loonfiche van de 1e volledige maand na de start van de landingsbaan noodzakelijk.

 

VERGOEDING

De sectorale aanvullende vergoeding wordt toegekend op maandbasis. Het maandbedrag wordt toegekend per begonnen maand waarin de arbeider voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Het bruto maandbedrag van de vergoeding bedraagt vanaf 1 januari 2022:

  • Bij een vermindering van de arbeidsprestaties tot 4/5e in het kader van het tijdskrediet landingsbanen: 30 euro.
  • Bij een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking in het kader van het tijdskrediet landingsbanen: 75 euro.

 

Desgevallend worden deze bedragen begrensd zodat de betaling van de sectorale aanvullende vergoeding landingsbanen niet leidt tot een verhoging van het nettoloon van de werknemer.

Het recht op de vergoeding vervalt onmiddellijk bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst of van de loopbaanvermindering in het kader van tijdskrediet landingsbanen, evenals bij stopzetting van het recht op onderbrekingsuitkeringen ten laste van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.