X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Mtech+ Vlaanderen/Brussel bedienden

Het SFBM heeft tot taak de organisatie te financieren van concrete opleidingsacties voor bedienden of potentiële bedienden van het Paritair Comité 209 voor de metaalfabrikatennijverheid in het kader van en door bemiddeling van Mtech+ Vlaanderen/Brussel bedienden (het vroegere INOM-Bedienden).

Het SFBM int voor de bedienden in het PC 209 in het kader van de financiering Mtech+ Vlaanderen/Brussel bedienden per kwartaal {{209OENT}} op basis van de brutoloonmassa.

Sinds het 1e kwartaal 2020 is de bruto loonmassa gelijk aan de som van 1/1,08 op looncode 1 met de looncodes 2, 3, 4 uit de DMFA-aangiften.

Voor meer informatie over de looncodes, zie ook Bezoldigingscodes.