X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Provinciale Bijdragen
  1. Provincie Antwerpen

In het PC209 werd op 14/05/2018 een cao ondertekend tot wijziging van de statuten van het SFBM, inzake de bijdrage VIBAM (Vormings-Initiatief voor Bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid).

Het SFBM heeft tot taak de financiering van het bovenstaande vormingsinitiatief op zich te nemen.

Het SFBM int in het kader van het vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse metaalnijverheid bedraagt per kwartaal {{VIBAMA}} per bediende (leerling-bediende inbegrepen) in dienst van de onderneming op de laatste dag van het kwartaal.

Deze bijdrage, vanaf 01/2018 geïnd door het SFBM, vervangt de bijdrage die tot en met 12/2017 werd geïnd door VIBAM.

  1. Provincie Limburg

In het PC209 werd op 11/05/2020 een cao ondertekend tot wijziging van de statuten van het SFBM, inzake de bijdrage LIMOB (Limburgs Instituut van de Metaalverwerkende Nijverheid voor de Opleiding van Bedienden).

Het SFBM heeft tot taak de financiering van het bovenstaande vormingsinitiatief op zich te nemen.

Het SFBM int in het kader van het vormingsinitiatief voor bedienden van de Limburgse metaalnijverheid bedraagt per kwartaal {{LIMOB}} per bediende (leerling-bediende inbegrepen) in dienst van de onderneming op de laatste dag van het kwartaal.

Deze bijdrage, vanaf 01/2020 geïnd door het SFBM, vervangt de bijdrage die tot en met 12/2019 werd geïnd door LIMOB.