nl | de | fr
Paritair Comité 209 - Bedienden
SOCIAAL FONDS VOOR DE BEDIENDEN METAAL - Fonds voor Bestaanszekerheid (SFBM)
FONDS SOCIAL POUR LES EMPLOYES DU METAL - Fonds de Sécurité d'Existence (FSEM)
SOZIALFONDS FÜR ANGESTELLTE IM METALLSEKTOR - Existenzsicherungsfonds (SFAM)
U bent hier:   Werkgevers > Zoomit
Search

Zoomit

Om de betaling te verifiëren dient u het KBO nummer in te vullen.

!!Met voorloop 0 én zonder punten.

Voorbeeld:
Verificatienummer: 0123456789

NIEUWE VERZENDER TOEVOEGEN IN ZOOMIT

VOOR DE ISABEL GEBRUIKERS

De huidige versie van Bankit is niet geïntegreerd met Zoomit. Dit betekent dat de betalingsfunctionaliteit via Zoomit momenteel niet bestaat voor B2B.

Er is echter wel een betalingsknop voorzien maar deze verwijst naar Isabel 6 Bankit. Om een factuur te betalen, start Bankit en gebruik de betalingsgegevens afkomstig van de weergegeven factuur om een betaling handmatig in te voeren in Bankit.

Wanneer de betaling is aangemaakt en verstuurd, kunt u de betaalstatus manueel aanpassen in Zoomit.


Pour vérifier le paiement, vous devez remplir le numéro BCE.

!!Avec les 0 qui le précède et sans points.

Exemple:
Numéro de vérification: 0123456789

ACCEPTER UN NOUVEL EMETTEUR DANS ZOOMIT

POUR LES UTILISATEURS ISABEL

La version actuelle de Bankit n'est pas intégrée à Zoomit. Cela signifie que la fonction Payer via Zoomit n'est actuellement pas implémentée en B2B.

Cependant le bouton Payer existe. Lorsque vous cliquez sur celui-ci, vous recevrez un message vous redirigeant vers votre Bankit. Pour payer une facture, démarrez Bankit et utilisez les données de paiement de la facture affichée via Zoomit pour encoder manuellement le paiement dans Bankit.

Lorsque le paiement est effectué, vous pouvez adapter manuellement le statut de paiement dans Zoomit.


Um die Zahlung nach zu prüfen, müssen Sie die ZDU-Nummer ausfüllen.

!!Mit den vorlaufenden Nullen und ohne Punkte.

Beispiel:
Prüfnummer: 0123456789

EIN NEUER ABSENDER IN ZOOMIT HINZUFÜGEN

FÜR DIE BENUTZER VON ISABEL

Die aktuellen Version van Bankit ist nicht integriert in Zoomit. Dies bedeutet, dass die Zahlungsfunktion über Zoomit derzeit nicht für B2B besteht.

Es gibt dennoch einen Zahlungsknopf, aber dieser verweist auf Isabel 6 Bankit. Um eine Rechnung zu zahlen, starten Sie Bankit und benützen Sie die Bankdaten von der wiedergegebenen Rechnung, um eine Zahlung manuell in Bankit einzugeben.

Wenn die Zahlung geleistet und versendet wurde, können Sie die Zahlungsstatus manuell in Zoomit ändern.