nl | de | fr
Paritair Comité 209 - Bedienden
SOCIAAL FONDS VOOR DE BEDIENDEN METAAL - Fonds voor Bestaanszekerheid (SFBM)
FONDS SOCIAL POUR LES EMPLOYES DU METAL - Fonds de Sécurité d'Existence (FSEM)
SOZIALFONDS FÜR ANGESTELLTE IM METALLSEKTOR - Existenzsicherungsfonds (SFAM)
U bent hier:   SFBM-Bis
Search

SFBM-Bis

Minimaliseren
In afwachting van de voltooiing van de analyse die het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid-BIS voor de aanvullende pensioenen van de arbeiders van de metaal-, machine en elektrische bouw, SFBM-BIS (KBO 0542.749.741), thans uitvoert  in het kader van de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming, onderschrijft SFBM-BIS het gegevensbeschermingsbeleid van het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid, SFBM (KBO 0541.831.805), in zoverre de verwerkingsactiviteiten van het SFBM inzake de cao’s betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel ook van toepassing zijn op SFBM-BIS. De doeleinden van enige persoonsgegevensverwerking binnen het SFBM-BIS zijn beperkt tot het kader van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en berusten op de inrichting van een aanvullende pensioen- en solidariteitstoezegging ten gunste van de werknemers die vallen onder het toepassingsgebied van de cao’s gesloten binnen het paritair Comité 111. Het gegevensbeschermingsbeleid van SFBM geldt bijgevolg tot nader order eveneens bij SFBM-BIS voor zover de inhoud ervan kan doorgetrokken worden, gelet op de beperktere activiteit van SFBM-BIS. De activiteit van SFBM-BIS is beperkt tot de inrichting van het sociaal sectoraal pensioenstelsel ten gunste van de arbeiders van de sector die vallen onder de cao’s betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel.